MGA Super Senior Player of the Year Past Champions

MGA Super Senior Players of the Year

2019 Robert Willis

2018 Greg Brooking
2017 Ricky Sims
2016 Ricky Sims
2015 Ken Hogue
2014 Ken Hogue
2013 Ken Hogue