MS Cup Matches Past Champions

1992 - MPGA 1993 - MGA 1994 - MPGA
1995 - MGA 1996 - MGA 1997 - MGA
1998 - MGA 1999 - MGA 2000 - MGA/MPGA (Tie)
2001 - MGA 2002 - MGA 2003 - MPGA
2004 - MGA 2005 - MGA 2006 - MPGA
2007 - MGA 2008 - MGA 2009 - MGA
2010 - MGA 2011 - MPGA 2012 - MGA
2013 - MGA 2014 - MGA 2015 - MGA
2016 - MGA 2017 - MGA 2018-